Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Reset root password in CentOS 7 / RHEL 7 như thế nào?

trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

1. vào single mode

http://www.itzgeek.com/how-tos/linux/centos-how-tos/single-user-mode-in-centos-7-rhel-7.html#axzz3VGs5yvm5

2.  reset pass như sau:

chroot your system

chroot /sysroot

reset the root password.

passwd

Update SELinux information.

touch /.autorelabel

Exit chroot

exit

Reboot your system.

reboot
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...