Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

stop dich vu trong directadmin

nhu là http hay dovecot, exim

các dịch này nếu stop sẽ tự động start lại.

 

trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
bạn vào sữa OFF nếu ko muốn chương trình đó hoạt động

vim /usr/local/directadmin/data/admin/services.status

directadmin=ON
dovecot=OFF
exim=ON
httpd=ON
mysqld=ON
named=ON
proftpd=ON
sshd=ON
lfd=ON
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...