Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

xóa cache memcached trong php
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
yum install nc -y

echo 'flush_all' | nc localhost 11211

Hoặc
 
echo 'flush_all' | netcat localhost 11211
 

Hoặc

 
nc 192.168.1.10 11211<<<"flush_all"
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...