Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

RCPT from localhost[::1]: 554 5.7.1 <ntvu>: Relay access denied;
trong Mail bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi,

/etc/postfix/main.cf

inet_protocols = ipv4

restart lai postfix la ok
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...