Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Thay thế trong vi của centos
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
hi,

:%s/<cụm từ tìm kiếm>/<cụm từ thay thế>/g

vd:

:%s/apache/asterisk/g
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...