Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

huong su dung chrootkit
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi,

#kiem tra virut
chkrootkit

# tim thay virut
chkrootkit | grep INFECTED
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...