Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

kiểm tra server có lỗi shellshock hay ko?
trong Hệ thống website bởi

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
chào

env X="() { :;} ; echo Co_Diem_Yeu" /bin/sh -c "echo completed"
env X="() { :;} ; echo Co_Diem_Yeu " `which bash` -c "echo completed"

 

bạn có thể chạy 2 lên trên nếu xuất hiện Co_Diem_Yeu là server đang lỗi
bởi
Chọn bởi
0 đánh giá
yum update bash
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...