Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

httpd direct sang domain có sẳn
trong Khác bởi

1 trả lời

0 đánh giá
<VirtualHost *:80>
       ServerName pool.ntp.org
       ServerAlias *.pool.ntp.org *.ntppool.org
       Redirect permanent / http://www.pool.ntp.org/
    </VirtualHost>
bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...