Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

su dung cau lenh left join nhu the nao?
trong php bởi

1 trả lời

0 đánh giá
select qs.`datetime`, qs.info2,queue,event,agent  from queue_stats qs
  LEFT JOIN qname on (qs.qname =qname.qname_id)
  LEFT JOIN qagent on (qs.qagent =qagent.agent_id)
  LEFT JOIN qevent on (qs.qevent =qevent.event_id)
 where event in("ABANDON","COMPLETECALLER") ;
bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...