Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

mount dvd vào thư mục trong centos
trong Centos bởi

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

hi ban,

#xem danh ổ đĩa dvd

ls /dev -l | grep dvd
lrwxrwxrwx. 1 root root           3 Nov  3  2014 dvd -> sr0
lrwxrwxrwx. 1 root root           3 Nov  3  2014 dvdrw -> sr0

# tạo thư mục chưa ổ mount

mkdir /mnt/iso

#mount ổ đĩa

 mount -r -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/iso/

bởi
Chọn bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...