Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài đặt freepbx thì nó báo lỗi này:  posix_getpwuid() in /usr/src/freepbx/install_amp

fix sao anh em.
trong Freepbx bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
yum install php-process -y
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...