Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

change gio trong centos
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
gõ lệnh:
export TZ=ICT
date -s "2009-07-12 4:12:30"
hwclock --systohc

kiểm tra
date
date -u
bởi (32.5k điểm)
hwclock --> xem gio
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...