Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

mình đang làm đồ án về asterisk. bạn nào hướng dẫn mình tạo số máy nhánh với. help help me
trong Voip bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

ví dụ như sau:

bạn mở file sip.conf trong /etc/asterisk thêm dòng:

[100]
secret=100
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
host=dynamic
trustrpid=yes
sendrpid=no
type=friend
nat=yes
port=5060
qualify=yes
qualifyfreq=60
callgroup=1
pickupgroup=1
dial=SIP/100
mailbox=100@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=device <100>
callcounter=yes
faxdetect=no

sau đó gỏ lệnh asterisk -rv

> sip show peers

Nếu có số mình tạo là thành công.

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...