Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

fromdomain=<foo.dyndns.com>
externhost=foo.dyndns.net>
externip=<your.external.dotted.IPaddess>
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
nat=yes
externrefresh=10
 
cấu hình trong file sip.conf vậy có đúng không?
trong Asterisk bởi (2.4k điểm)
Đã thay đổi danh mục bởi

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

bạn vào trang http://showip.net để lấy IP WAN.

sau đó thay vào như sau:

fromdomain=123.30.165.239
externhost=123.30.165.239
externip=123.30.165.239
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
nat=yes
externrefresh=10
 
bạn nên lưu file này trong /etc/asterisk/sip_nat.conf
bởi (32.5k điểm)
Chọn bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...