Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Các từ viết tắt trong php
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
API: Giao diện lập trình ứng dụng
    CRUD: Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa
    CSS: Các bản định kiểu xếp chồng
    DOM: Mô hình đối tượng tài liệu
    JSON: Ký pháp đối tượng JavaScript
    RDF: Khung công tác mô tả tài nguyên
    REST: Chuyển giao trạng thái đại diện
    RSS: Cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản
    SKU: Chỉ số hàng hóa tối thiểu trong kho
    URI: Mã định danh tài nguyên thống nhất
    W3C: Hiệp hội mạng Web toàn cầu
    XHTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng được
    XPath: Ngôn ngữ đường dẫn XML
    XSL: Ngôn ngữ bản định kiểu mở rộng
    XSLT: Phép biến đổi Ngôn ngữ bản định kiểu mở rộng
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...