Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

fix thế nào với lỗi này

Fatal error: Call to undefined function mb_convert_encoding() in /var/www/html/curl/online.php on line 88
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

yum install php-mbstring -y

service httpd restart

check là ok

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...