Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

convert charactor html thành ut-f8
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

<?php
/* Entity crap. /
$input = "Fovi&#269;";

$output = preg_replace_callback("/(&#[0-9]+;)/", function($m) { return mb_convert_encoding($m[1], "UTF-8", "HTML-ENTITIES"); }, $input);

/* Plain UTF-8. */

echo $output;
?>

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...