Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lệnh convert db mysql utf8
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

hi

alter database <tên database> character set utf8 collate utf8_general_ci;

ví dụ:

alter database `db_shop` character set utf8 collate utf8_general_ci;

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...