Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

FYI là gì? email hay viết
trong Mail bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Viết tắt của For Your Information (nghĩa là “xin cho bạn biết”)

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...