Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hàm isset trong php dùng thế nào?
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi,

Hàm isset() dùng để kiểm tra biến có giá trị(value) hay không?

vd:

var1 ="có giá trị";

if(isset($var1)) {

 echo "var1 đã có giá trị"

} else

echo "var1 không có giá trị"

// ==> kết quả var1 đã có giá trị

//---

if(isset($var2)) {

 echo "var2 đã có giá trị"

} else

echo "var2 không có giá trị"

// ==> kết quả var2 không có giá trị
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...