Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Hệ điều hành window nhận RAM như thế nào?
trong window bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Hi,

version                                               32bit            64bit
windows 7 Ultimate                         4GB                192GB
windows 7 Enterprise                     4GB                192GB
windows 7 Professional                 4GB                192GB
windows 7 Home premium            4GB                16GB
windows 7 Home Basic                   4GB                8GB
windows 7 Stater                              2GB                2GB

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...