Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

remove 1 kí tự đầu trong chuổi trong php
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

<?php

$a= substr("0917237946", 1);

echo $a;

// --> kết quả : 917237946

?>

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...