Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lệnh xóa hết dữ liệu trong table mysql?
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

hi,

truncate table <tên table>

ví dụ:
truncate table playsms_toolsSplitPhone

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...