Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

giúp tôi reset password của root
trong Centos bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Các bước thực hiện:
1. start máy, tại màn hình boot loader nhấn phím bất kỳ.
2. chọn hệ điều hành.
3. nhấn phím "e"
4. chọn dòng "kernel ...", rồi nhấn "e"
5. thêm vào cuối dòng " -s"
6. Nhấn "b" để reboot.
7. sử dụng lệnh đổi pass của root
passwd root

image

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...