Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lệnh find command trong linux
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hi,

find </thư mục> -name <tên file>

vd:

find / -name *.txt

-> tìm ở thư mục root với file nào có file mở rộng là .txt
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...