Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Forward connections to $HOSTNAME:8080 out to $HOST:80

# ssh -g -L 8080:localhost:80 root@$HOST

Forward connections from $HOST:1434 in to imap:143

# ssh -R 1434:imap:143 root@$HOST

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...