Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

xem băng thông trong linux centos
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

cài đặt

yum install nload -y

# nload eth1

xem MByte/s

# nload -u M eth1

xem nhiều card

nload -m eth0 eth1 -u M

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...