Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tìm các user không có password trong linux
trong Unbutu bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#Tìm pass trống

awk -F":" '($2 == "!" || $2 == "*" || $2 == "!!" || $2 == "" ) {print $1 ": has no password at all"}' /etc/shadow

#Tìm user có quyền cao nhất
 awk -F":" '($3 == "0") {print $1 ": is a root Account"}' /etc/passwd

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...