Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

câu lệnh thay đổi địa chỉ mac trong centos
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
hi, dưới đây là câu lệnh
 
# ifconfig eth0 down
# ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...