Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

câu lệnh route trông linux centos
trong Centos bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

hi bạn,

# route -n  # xem các dòng route của hệ thống
 

# route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.16.254
# route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0

# route add default gw 192.168.51.254
# route delete -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
thêm gateway

route add default gw 192.168.100.1 em4

xóa gateway

route del default gw 192.168.8.5
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...