Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

các thông số lựa chọn để trong file /etc/modprobe.d/dahdi.conf 

trong Voip bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

hi bạn,

# Disable module echo card(1 enable, 0 disable)
options <tên card> vpmsupport=0
vd: options wctdm24xxp vpmsupport=0

# Khai báo luồng E1, hoặc T1
options <tên card> default_linemode=e1
ví dụ: options wct4xxp default_linemode=e1

# khai báo hỗ trợ dtmf (1 kích hoạt, 0 là disable)

options <tên module card> vpmdtmfsupport=1
options wct4xxp vpmdtmfsupport=1

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...