Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Hi,

Tôi muốn disable module echo card digium
trong Voip bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Chào bạn,

#stop asterisk, dahdi sau đó

echo 0 >  /sys/module/wctdm24xxp/parameters/vpmsupport

vi /etc/modprobe.d/dahdi.conf

options wctdm24xxp vpmsupport=0

#start lại dahdi, asterisk

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...