Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Hi all,

Mình vừa xây dựng mysql-proxy nhưng khi truy cập thì nó lỗi font unicode

bạn nào có biết khắc phục không?
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

chào bạn,


bạn vào vi /etc/my.cnf
thêm đoạn này sau

[mysqld]

skip-character-set-client-handshake
init-connect='SET NAMES utf8'
default-character-set=utf8


và sau đó restart lại mysql là xong.

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...