Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hàm remove dấu chấm trong excel
trong Excel bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

chào bạn,

bạn có thể dùng hàm

=SUBSTITUTE(A1,".","")

A1: cột cần remove.

".": tìm kiếm kí tự có dấu chấm sẽ thay thế bằng "" (không có gì)

chúc bạn thành công!

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...