Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài đặt elastix từ file ISO như thế nào?
trong Elastix bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

- Đầu tiên bạn cài centos đúng phiên bản của ISO, vào yum những gói cần thiế.

yum install -y make wget openssl-devel ncurses-devel newt-devel libxml2-devel kernel-devel gcc gcc-c++ sqlite-devel perl libuuid-devel

- Mount file iso vào thư mục
mkdir /mnt/iso
mount -o loop /tmp/Elastix-2.3.0-x86_64-bin-02abr2012.iso /mnt/iso/
sed -i s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config


- Tạo file repo để yum từ thư mục
vi /etc/yum.repos.d/elastix-cd.repo
[elastix-cd]
name=Elastix RPM Repo CD
baseurl=file:///mnt/iso/
gpgcheck=0
enabled=1


- Và tiến hành cài đặt thôi
yum install elastix

- Tắt các chương trình ko cần thiết
chkconfig iscsi off
chkconfig iscsid off
chkconfig netfs off


Chúc bạn thành công!

bởi (32.5k điểm)
Chọn bởi
Bổ sung thêm bước cuối
#đặt lại pass
/etc/rc3.d/S66elastix-firstboot start

khởi động lại nhé
install them cdr nua nhe

yum install asterisk-addons
minh da thu nhung ko mount dc file iso vao ko biet do loi cai gi ??? nho admin huong dan chi tiet lai thanks
bạn có thể reload lại chưa? có thể add nick skype của mình để đc hỗ trợ
skype: thanhvu88
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...