Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

đặt IP cho cạc mạng reset nó báo thế này

Determining if ip address is already in use for device eth0.
trong website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

thêm arpcheck=no restart là ok

root@server1 [~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
------------------------
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.1.2.3
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.1.2.1
ARPCHECK=no

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...