Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hi all,

trong centos gọi lệnh lynx để thực thi http, thì nó báo lỗi sao

/root/: No such directory

trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
hi bạn,

do thư mục root chưa có quyền ghi.

bạn vào chmod 777 -R /root là ok
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...