Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hi,

thuộc tính position trong css sử dụng như thế nào?
trong CSS bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
hi,

position xác định vị trí hiện thị trên trang web. nó thường đi kèm với left, right, bottom, top.

position: ralative -> xác định thành phần bên ngoài cả dòng

position: absolute -> xác định thành phần bên ngoài chữ

position: fixed: -> xác định đúng vị trí
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...