Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hi

thuộc tính overflow-y trong css sử dụng như thế nào?
trong CSS bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Thuộc tính overflow xác định điều gì sẽ xảy ra nếu một thành phần khung box tràn nội dung.

vd: khung có ta có 10px mà text hơn 10 thì dùng overflow để hiện thi.

overflow: visible; hiện thị tràn luôn

overflow: hide; ẩn bớt đi.

overflow: scroll; xuất hiện thanh cuộc dọc

overflow:auto; xuất hiện thanh cuộc ngang chữ dưa sẽ ẩn

ngoài ra còn có overflow-y, hoặc overflow-x thì sẽ theo phương x hoặc y

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...