Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

httpd bị lỗi này,

child pid 26467 exit signal Segmentation fault (11)
trong website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
Hi,
Cách 1:
chown root.apache /etc/httpd/alias/*.db
chmod 0640 /etc/httpd/alias/*.db

cách 2:
mv /etc/httpd/conf.d/nss.conf  /etc/httpd/conf.d/nss.conf.original

restart httpd lại là ok
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...