Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lệnh của drupal enable theme như thế nào
trong drupal bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

hi bạn,
# hiện thị theme
 /usr/bin/drush/drush status theme

#enable theme mặc định
/usr/bin/drush/drush vset theme_default corporateclean

#xóa cache
/usr/bin/drush/drush cc all

#  liệt kê  theme

/usr/bin/drush/drush pm-list --type=theme

# thông tin theme

/usr/bin/drush/drush pm-info corporateclean

 

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...