Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

tính năng Blacklist của asterisk cấu hình như thế nào?
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
1. Giới thiệu
Mục đích của Tính năng này là không cho phép thực hiện cuộc gọi đối với một số máy điện thoại không mong đợi, các con số đó nằm trong danh sách blacklist. ví dụ có một số điện thoại gọi điện với mục đích xấu, chúng ta muốn các số điện thoại này không được thực hiện cuộc gọi nữa, lúc này Chúng ta đưa các số điện thoại đó vào danh sách Blacklist.

2. Cách hoạt động của tính năng Blacklist
Đầu tiên các con số điện thoại được đưa vào database của Asterisk với cấu trúc dạng backlist/SốĐiệnThoại=0/1. nếu là 1 thì số đó sẽ bị cấm thực hiện cuộc gọi, còn ngược lại bằng 0 hoặc không có trong database thì thực hiện cuộc gọi bình thường. Để kiểm tra số điện thoại đó có trong backlist hay không, Chúng ta dùng hàm ứng dụng LookupBlacklist().

3. Cách cấu hình- Trong tập tin extentions.conf thực hiện cấu hình như sau
[incoming]
exten => 4000,1,macro(dial,Sip/4000)[macro-dial]
exten => s,1,Answer()
exten => s,2,LookupBlacklist()
exten => s,3,Dial(${AGR1},20,tm)
exten => s,103,Playback(tt-allbusy)
exten => s,104,hangup()

=>ví dụ số điện thoại 4001 quay số 4000 cuộc gọi sẽ được chuyển đến macro dial, sau đó hàm LookupBlacklist() kiểm tra xem số thuê bao thực hiện cuộc gọi 4001 có nằm trong danh sách backlist hay không? cụ thể việc kiểm tra là xem trong database có "backlist/4001=1" hay không, nếu có thì sẽ được chuyển đến priority n+101 cụ thể trong trường hợp này là 103(n=2) để thông báo tone bận báo hiệu thuê bao không được thực hiện cuộc gọi, ngược lại con số 4000 được quay bình thường.

[backlist-add]
exten => _*75.,1,Playback(enter-num-blacklist)
exten => _*75.,n,DBput(blacklist/${EXTEN:3}=1)
exten => _*75.,n,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*75.,n,Playback(num-was-successfully)
exten => _*75.,n,Playback(added)
exten => _*75.,n,Hangup

[backlist-remove]
exten => _*76.,1,Playback(enter-num-rmv-blacklist)
exten => _*76.,n,DBdel(blacklist/${EXTEN:3})
exten => _*76.,n,SayDigits(${EXTEN:3})
exten => _*76.,n,Playback(num-was-successfully)
exten => _*76.,n,Playback(removed)
exten => _*76.,n,Hangup

=>Nhấn *75 SoDienThoai# để đưa số đó vào backlist.
=>Nhấn *76 SoDienThoai# để loại số đó ra khỏi danh sách backlist (thực hiện cuộc gọi bình thường)
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...