Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

THÔNG BÁO EMAIL MÕI LẦN ĐĂNG NHẬP SSH
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
cd /root
 vi.bashrc
Thêm dòng
echo 'ALERT - Root Shell Access (YourserverName) on:' `date` `who` | mail -s "Alert: Root Access from `who | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1`"yourname@gmail.com
bởi (32.5k điểm)
minh cung tao nhu vay ma sao khong dc ban nhi?
server gmail minh dien la smtp.gmail.com, sau do gui ve 1 mail cua gmail ma khi dang nhap ko thay no bao mail ve gi ca?
Ad co the xem ntn co dung chua a
cd /root
 vi bashrc
echo 'ALERT - Root Shell Access (smpt.gmail.com) on:' `date` `who` | mail -s "Alert: Root Access from `who | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1`"centosserver@gmail.com
mail -s "chu de" "abc@gmail.com" < /backupweb.log
file backupweb.log chua noi dung email
Thanks em da lam dc roi a.
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...