Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Cấu hình cạc Digium TE131 TE132 TE133 TE134 Single Span T1/E1 card cho:
asterisk , Vicidial , Goautodial, vicidialnow ,osdial , AsteriskNow , Elastix.
trong Asterisk bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
Bước 1: Cài đặt driver dahdi, pri
DAHDI
wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
LIBPRI :
wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/libpri/libpri-X.X.current.tar.gz

Bước 2: khai báo thông số cấu hình
vi /etc/modprobe.d/dahdi.conf
options wcte13xp default_linemode=e1
Bước 3: cấu hình
Gõ lệnh:
# modprobe wcte13xp default_linemode=e1
#dahdi_genconf -v
#dahdi_cfg -v   (make sure the ouput should show 31 channels)

Nếu cấu hình CRC4 thì vi /etc/dahdi/system.conf
Bước 4: cấu hình asterisk
Mở file vi/etc/asterisk/chan_dahdi.conf thêm
#include dahdi-channels.conf
Bước 5: cấu hình gọi ra
Dialplan to dial via PRI
vi /etc/asterisk/extension.conf

[default]   ; the default will already exists in most asterisk installation if not create a new
exten => _9X.,1,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN:1},30)
exten => _9X.,2,Hangup()

Note:  9 is just a prefix, and it will be discarded while dialling out
Note: for vicidial /goautodial use below dialplan in dialplan entry or extensions.conf
exten => _9X.,1,AGI(agi://127.0.0.1:4577/call_log)
exten => _9X.,2,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN:1},,Tto)
exten => _9X.,3,Hangup
Bước 6: Chỉnh sữa
Kiểm tra thông số luồng
dahdi show staus
pri show spans
Nếu luồng không up thì
Vi chan_dahdi.conf
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
Nếu cuộc gọi vào from-pstn
Vi /etc/asterisk/dahdi-channels.conf
context =from-pstn
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...