Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

web site truy cập báo lỗi này trong log, fix sao anh em
trong website bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Nếu bạn sài directadmin thì có thể dùng lệnh này:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./set_permissions.sh all

 

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
do nó thiếu quyền

chmod 775 thư mục chứ code là ok
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...