Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lênh nào quét virus bằng clamav trên centos
trong website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
#update
/usr/bin/freshclam

#scan
/usr/bin/clamscan -i -r /home >> /var/log/clamav/manual_scan.log

    To check all files on the computer, displaying the name of each file:

    clamscan -r /

    To check all files on the computer, but only display infected files and ring a bell when found:

    clamscan -r --bell -i /

    To check files in the all users home directories:

    clamscan -r /home

    To check files in the USER home directory and move infected files to another folder:

    clamscan -r --move=/home/USER/VIRUS /home/USER

    To check files in the USER home directory and remove infected files (WARNING: Files are gone.):

    clamscan -r --remove /home/USER

    To see more options:

    clamscan --help
bởi (32.5k điểm)
Chọn bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...