Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hello,

cho mình xin danh sách bot của website với

mình chỉ biết mõi thằng google
trong website bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
chào bạn,

đây là danh sách bot

User-agent: Mediapartners-Google*
User-agent: BotRightHere
User-agent: larbin
User-agent: b2w/0.1
User-agent: Copernic
User-agent: psbot
User-agent: Python-urllib
User-agent: NetMechanic
User-agent: URL_Spider_Pro
User-agent: CherryPicker
User-agent: EmailCollector
User-agent: EmailSiphon
User-agent: WebBandit
User-agent: EmailWolf
User-agent: ExtractorPro
User-agent: CopyRightCheck
User-agent: Crescent
User-agent: SiteSnagger
User-agent: ProWebWalker
User-agent: CheeseBot
User-agent: LNSpiderguy
User-agent: Alexibot
User-agent: Teleport
User-agent: TeleportPro
User-agent: MIIxpc
User-agent: Telesoft
User-agent: Website Quester
User-agent: WebZip
User-agent: moget/2.1
User-agent: WebZip/4.0
User-agent: WebStripper
User-agent: WebSauger
User-agent: WebCopier
User-agent: NetAnts
User-agent: Mister PiX
User-agent: WebAuto
User-agent: TheNomad
User-agent: WWW-Collector-E
User-agent: RMA
User-agent: libWeb/clsHTTP
User-agent: asterias
User-agent: httplib
User-agent: turingos
User-agent: spanner
User-agent: InfoNaviRobot
User-agent: Harvest/1.5
User-agent: Bullseye/1.0
User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; BullsEye; Windows 95)
User-agent: Crescent Internet ToolPak HTTP OLE Control v.1.0
User-agent: CherryPickerSE/1.0
User-agent: CherryPickerElite/1.0
User-agent: WebBandit/3.50
User-agent: NICErsPRO
User-agent: Microsoft URL Control - 5.01.4511
User-agent: DittoSpyder
User-agent: Foobot
User-agent: SpankBot
User-agent: BotALot
User-agent: lwp-trivial/1.34
User-agent: lwp-trivial
User-agent: BunnySlippers
User-agent: Microsoft URL Control - 6.00.8169
User-agent: URLy Warning
User-agent: Wget/1.6
User-agent: Wget/1.5.3
User-agent: Wget
User-agent: LinkWalker
User-agent: cosmos
User-agent: moget
User-agent: hloader
User-agent: humanlinks
User-agent: LinkextractorPro
User-agent: Offline Explorer
User-agent: Mata Hari
User-agent: LexiBot
User-agent: Web Image Collector
User-agent: The Intraformant
User-agent: True_Robot/1.0
User-agent: True_Robot
User-agent: BlowFish/1.0
User-agent: JennyBot
User-agent: MIIxpc/4.2
User-agent: BuiltBotTough
User-agent: ProPowerBot/2.14
User-agent: BackDoorBot/1.0
User-agent: toCrawl/UrlDispatcher
User-agent: suzuran
User-agent: TightTwatBot
User-agent: VCI WebViewer VCI WebViewer Win32
User-agent: VCI
User-agent: Szukacz/1.4
User-agent: Openfind data gatherer
User-agent: Openfind
User-agent: Xenu's Link Sleuth 1.1c
User-agent: Xenu's
User-agent: Zeus
User-agent: RepoMonkey Bait & Tackle/v1.01
User-agent: RepoMonkey
User-agent: Microsoft URL Control
User-agent: Openbot
User-agent: URL Control
User-agent: Zeus Link Scout
User-agent: Zeus 32297 Webster Pro V2.9 Win32
User-agent: Webster Pro
User-agent: EroCrawler
User-agent: LinkScan/8.1a Unix
User-agent: Keyword Density/0.9
User-agent: Kenjin Spider
User-agent: Iron33/1.0.2
User-agent: Bookmark search tool
User-agent: GetRight/4.2
User-agent: FairAd Client
User-agent: Gaisbot
User-agent: Aqua_Products
User-agent: Radiation Retriever 1.1
User-agent: Flaming AttackBot
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
có thể tham khảo link sau

http://www.iplists.com/nw/msn.txt
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...