Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Chào mọi người,

Hiện tại mình dùng csf để chặn IP của nướ mỹ (US) đồng nghĩa chặn luôn googlebot. vậy có cách nào cho phép googlebot truy cập vào trang web không? mình add IP nhưng ko ăn thua. mình dùng csf làm firewall.

thanks
trong csf bởi (32.5k điểm)

3 Câu trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

Chào bạn đây là range list ip bạn có thể tham khảo:

Alexa Bot IP Addresses
204.236.235.245, 75.101.186.145

Baidu Bot IP Addresses
119.63.196.0/24, 115.239.212./24, 119.63.199.0/24, 122.81.208.0/22, 123.125.71.0/24, 180.76.4.0/24, 180.76.5.0/24, 180.76.6.0/24, 185.10.104.0/24, 220.181.108.0/24, 220.181.51.0/24, 123.125.67.144/29, 123.125.67.152/31, 123.125.68.68/30, 123.125.68.72/29, 123.125.68.80/28, 123.125.68.96/30, 202.46.48.0/20, 123.125.68.80/30, 123.125.68.84/31

Bing Bot IP Addresses
65.52.104.0/24, 65.52.108.0/22, 65.55.24.0/24, 65.55.52.0/24, 65.55.55.0/24, 65.55.213.0/24, 65.55.217.0/24, 131.253.24.0/22, 131.253.46.0/23, 157.55.16.0/23, 157.55.18.0/24, 157.55.32.0/22, 157.55.36.0/24, 157.55.48.0/24, 157.55.109.0/24, 157.55.110.40/29, 157.55.110.48/28, 157.56.92.0/24, 157.56.93.0/24, 157.56.94.0/23, 157.56.229.0/24, 199.30.16.0/24, 207.46.12.0/23, 207.46.192.0/24, 207.46.195.0/24, 207.46.199.0/24, 207.46.204.0/24

Duckduck Bot IP Addresses
46.51.197.88, 46.51.197.89, 50.18.192.250, 50.18.192.251, 107.21.1.61, 176.34.131.233, 176.34.135.167, 184.72.106.52, 184.72.115.86

Facebook Bot IP Addresses
31.13.97.0/24, 31.13.99.0/24, 31.13.100.0/24, 66.220.144.0/20, 69.63.189.0/24, 69.63.190.0/24, 69.171.224.0/20, 69.171.240.0/21, 69.171.248.0/24, 173.252.73.0/24, 173.252.74.0/24, 173.252.77.0/24, 173.252.100.0/22, 173.252.104.0/21, 173.252.112.0/24, 2a03:2880:10::/48, 2a03:2880:11::/48, 2a03:2880:20::/48, 2a03:2880:2020::/48, 2a03:2880:2050::/48, 2a03:2880:2110::/48, 2a03:2880:2130::/48, 2a03:2880:3010::/48

Google Bot IP Addresses
203.208.60.0/24, 66.249.64.0/19, 72.14.199.0/24, 209.85.238.0/24, 2001:4860:4801:2::/64, 2001:4860:4801:5::/64, 2001:4860:4801:6::/64, 2001:4860:4801:2001::/64, 2001:4860:4801:2002::/64

Sogou Bot IP Addresses
220.181.125.0/24, 123.126.51.64/27, 123.126.51.96/28, 123.126.68.25, 61.135.189.74, 61.135.189.75

Yahoo Bot IP Addresses
67.195.37.0/24, 67.195.50.0/24, 67.195.110.0/24, 67.195.111.0/24, 67.195.112.0/23, 67.195.114.0/24, 67.195.115.0/24, 68.180.224.0/24, 72.30.132.0/24, 72.30.142.0/24, 72.30.161.0/24, 72.30.196.0/24, 72.30.198.0/24, 74.6.8.0/24, 74.6.13.0/24, 74.6.17.0/24, 74.6.18.0/24, 74.6.22.0/24, 74.6.27.0/24, 98.137.72.0/24, 98.137.206.0/24, 98.137.207.0/24, 98.139.168.0/24, 114.111.95.0/24, 124.83.159.0/24, 124.83.179.0/24, 124.83.223.0/24, 183.79.63.0/24, 183.79.92.0/24, 203.216.255.0/24, 211.14.11.0/24

Yandex Bot IP Addresses
37.9.115.0/24, 37.140.165.0/24, 77.88.22.0/25, 77.88.29.0/24, 77.88.31.0/24, 77.88.59.0/24, 84.201.146.0/24, 84.201.148.0/24, 84.201.149.0/24, 87.250.243.0/24, 87.250.253.0/24, 93.158.147.0/24, 93.158.148.0/24, 93.158.151.0/24, 93.158.153.0/32, 95.108.128.0/24, 95.108.138.0/24, 95.108.150.0/23, 95.108.158.0/24, 95.108.156.0/24, 95.108.188.128/25, 95.108.234.0/24, 95.108.248.0/24, 100.43.80.0/24, 130.193.62.0/24, 141.8.153.0/24, 178.154.165.0/24, 178.154.166.128/25, 178.154.173.29, 178.154.200.158, 178.154.202.0/24, 178.154.205.0/24, 178.154.239.0/24, 178.154.243.0/24, 37.9.84.253, 199.21.99.99, 178.154.162.29, 178.154.203.251, 178.154.211.250, 95.108.246.252

Youdao Bot IP Addresses
61.135.249.200/29, 61.135.249.208/28

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
chào bạn,
bạn mở vi /etc/csf/csf.rignore

bỏ rào (#)  .googlebot.com restart lại csf là ok


bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

bạn có thể allow list danh sách sau đây

  • 216.239.32.0/19 # Googlebot
  • 64.233.160.0/19 # Googlebot
  • 72.14.192.0/18 # Googlebot
  • 209.85.128.0/17 # Googlebot
  • 66.102.0.0/20 # Googlebot
  • 74.125.0.0/16 # Googlebot
  • 66.249.64.0/19 #Googlebot
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...