Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

hi all,

cao thủ nào giúp mình reset password mysql
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Hi all,
bạn vào mode mysql gõ lệnh này:

mysql>

SET PASSWORD FOR 'admin'@'192.168.1.%' = PASSWORD('binhanviet');
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...