Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

mình vừa chuyễn webstite về nhưng mà nó báo lỗi này  "Class 'XMLWriter' not found in"

mình dùng cms của drupal
trong php bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

lỗi này là do chưa cho gói php-xml

yum install php-xml -y

#restart apache
service httpd restart

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...